Kom binnen bij bedrijven | Groene Hart Werkt

zorgboerderij Care for You (Bleskensgraaf ca)

zorgboerderij Care for You

Wat hebben wij u te bieden?

1.Een inkijk in de werkwijze van een kleinschalige (niet agrarische) hobby
zorgboerderij.
D.m.v. het opstellen van smartdoelen wordt er vanuit de bovengenoemde methodieken gewerkt aan keuzes leren maken in zinvolle dagbesteding/vrijetijd, omgangsvormen/ communicatieve vaardigheden en zelfredzaamheid.
2. Een inkijk in de werkwijze van het ‘Buitengewoon Onderwijs’ traject
De scholen voor speciaal onderwijs SBO De Akker en SO De Rank uit Sliedrecht zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Zorgboeren Zuid-Holland om ‘Buitengewoon Onderwijs’ aan te kunnen bieden op een nevenlocatie; in dit geval vind dit plaats op onze zorgboerderij Care for You te Bleskensgraaf. Leerlingen volgen het onderwijs gegeven door eigen leerkrachten zoals ze gewend zijn met ondersteunende begeleiding van een zorgprofessional.

Het traject ‘Buitengewoon Onderwijs’ is in januari 2019 van start gegaan als pilot en heeft als doel om uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en leerlingen die reeds zijn uitgevallen weer terug te laten keren naar het onderwijs.

Welke ‘werkplekken’ zijn er momenteel:
1.Re-integratiemensen, (\'springplank\') naar betaald werk
2.Vrijwilligers die ervaring op willen doen in de zorg/bijzonder onderwijs
3.Vrijwilligers die zich graag een aantal uur in de week in willen zetten op
ondersteunende bezigheden op ons erf. Denk aan; tuin, klusjes, koken,
voorbereidende dingen voor activiteiten/lessen
4.Stagiaires (voor minstens half jaar, i.v.m. hechtingsproblematiek van cliënten)
5.Geschoold personeel

Omschrijving bedrijf

Ons bedrijf bestaat uit een tweetal takken:
1.Een kleinschalig (niet agrarische) zorgboerderij die op woensdag, vrijdag en zaterdag mensen begeleid met een beperking (in de breedste zin van het woord).
2.Een net gestart ‘Buitengewoon onderwijs’ traject i.s.m. lokale SBO/SO school, op donderdag en vrijdag is deze locatie een dependance van het speciaal onderwijs waar les gegeven wordt door leerkracht met ondersteunende begeleiding vanuit een zorgprofessional van zorgboerderij Care for You.
Uitgangspunt Werkwijze We buigen samen onmogelijkheden om in mogelijkheden. Geven elkaar de ruimte om persoonlijk en als groep te groeien, en respecteren elkaar in wie we zijn. We creëren met elkaar een veilige plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Samen Winnen en gaan voor het hoogst haalbare is de uitdaging.

De ervaring leert intussen dat werken vanuit smartdoelen en de methodieken ‘Gentle Teaching’, Triple C, ‘Stop Denk Doe’, ‘Geef me de Vijf’ en ‘ABA’ er voor zorgt dat cliënten ‘stenen verleggen’, ‘steviger in hun schoenen’ komen te staan en op een gegeven moment ‘gestut en gesterkt’ weer op een goede manier 'uit kunnen vliegen'.
Het begeleidingsteam bestaat uit geschoold personeel; zorgprofessionals en leerkrachten. Vrijwilligers, stagiaires en re-integratie mensen die nauw met elkaar samenwerken in combinatie met disciplinair team rondom cliënt/scholier.

Opmerkingen

Heeft u weinig tijd en specifieke vragen? Maak dan zeker een afspraak op één van deze twee dagen, dan plannen we de tijd voor u in. Stuur een bericht naar; yvonne@zorgboerderij-careforyou.nl


zorgboerderij Care for You

zorgboerderij Care for You
76, Heulenslag
2971 VH Bleskensgraaf ca
http://www.zorgboerderij-careforyou.nl

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.


Delen:

Alle deelnemende bedrijven

Volg Kom binnen bij bedrijven op: