Kom binnen bij bedrijven | Groene Hart Werkt

Respijthuis Stichting Maison Patrick (Bleskensgraaf)

Respijthuis Stichting Maison Patrick

Wat hebben wij u te bieden?

De doelstelling van Maison Patrick is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij moeten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven met de ondersteuning van hun sociale netwerk en betrokkenen van Maison Patrick.
Het achterliggende doel hierbij is de verbetering van het welbevinden van deze gasten, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.
Maison Patrick wil met jou samen op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage leveren voor deze gasten.
Jij komt op een leuke werkplek, in een betrokken team waarbij aandacht voor elkaar erg belangrijk is. Het is een uitdagende betrokken leer/werk-omgeving waarbij je jou kwaliteiten tot uiting kunt brengen!

Omschrijving bedrijf

In Respijthuis (logeerhuis) Maison Patrick kunnen mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking logeren of van dagopvang genieten. Hierbij kunnen hun mantelzorgers de verzorging voor een dag, weekend, week of langer overdragen. Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen.
De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. Maison Patrick werkt in nauw overleg met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, mantelzorgmakelaar, vrijwilligerscentrale en andere betrokkenen. De overige verzorging gebeurd door een team van speciaal geschoolde vrijwilligers, stagaires en coordinator. Dit team staat 24 uur per dag voor de gasten klaar en bied deze een ontspannen verblijf.
Er is alle ruimte voor privacy, persoonlijke wensen, activiteiten, een luisterend oor en leuke ontmoetingen. Maison Patrick staat dichtbij huis, in de vertrouwde woonomgeving van de gast. Familie en vrienden zijn natuurlijk van harte welkom.
Maison Patrick kijkt ook aandachtig mee met de mantelzorger waar de overbelasting is ontstaan. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende oplossing om de belasting van de mantelzorger beter aan te kunnen. Het doel is tenslotte dat de gasten zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Respijthuis Stichting Maison Patrick

Respijthuis Stichting Maison Patrick
Heulenslag 42
2971 VG Bleskensgraaf
http://www.maison-patrick.nl

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.


Delen:

Alle deelnemende bedrijven

Volg Kom binnen bij bedrijven op: